Més informació relacionada amb el conflicte i permanentment actualitzada a: http://olot.cnt.es/ajuntamentolot